En komplett stad i staden
Barkarbystaden
Flytta till en enkel och lyxig vardag med närhet till det mesta. Ett nytt hem mitt i en framväxande stad, granne med naturen, förskolan, skolan, shopping och restauranger.

På Veddesta industriområde och det gamla flygfältet i Barkarby norr om Stockholm växer en ny stad fram, en knutpunkt för framtidens kollektivtrafik. Här bygger och utvecklar Järfälla kommun tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och markägare en helt ny stadsdel med bostäder, sjukhus, hotell, idrott, hälsa och kultur. Satsningarna på goda kommunikationer är stora, med tunnelbana, busstorg, pendeltåg och regionaltågsstation.

Barkarbystaden får tunnelbana med två stationer: Barkarbystaden och Barkarby station. Det ska även byggas 20-25 nya förskolor, fem-sex grundskolor, äldreboende, idrottsplatser och sporthallar.